Bizim takım

YÖNETMEK

General Manager

Genel Müdür

HR

Resmi Yönetici

Production Manager

Üretim Müdürü

Products Manager

Ürün Müdürü

Purchase Manager

Satın alma Müdürü

Sales Manager

Satış Müdürü